ActualitateLocal

Întâlnire între crescătorii de animale din Băcești și specialiștii Direcției pentru Agricultură Vaslui

Reprezentanţi ai Direcţiei pentru Agriculturǎ Judeţene Vaslui au avut o întrevedere cu reprezentanţi ai autoritǎţii publice locale, de la nivelul Primǎriei comunei Bǎcești și crescǎtori de animale, utilizatori de pajiști, persoane fizice și juridice.

Scopul acestei întâlniri a fost, în primul rând, de a pune la dispozitia U.A.T. Bǎcești, Amenajamentul pastoral întocmit de persoane împuternicite din cadrul D.A.J Vaslui, documentaţie care cuprinde mǎsurile tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorǎrii și exploatǎrii pajiștilor.

De asemenea, în timpul dezbaterii au fost aduse în atenţia persoanelor prezente, obligaţiile consiliului local cu privire la iniţierea procedurii de concesionare/închiriere a pǎșunilor, respectarea încǎrcǎturii de animale/ha/contract, drepturile concendentului/locatarului, obligaţiile concesionarului, obligaţiile concendentului și alte elemente relevante referitoare la organizarea, administrarea și exploatarea eficientǎ a pajiștilor permanente din extravilanul localitǎţilor.

Ȋn încheiere s-a evidenţiat faptul cǎ, în vederea accesǎrii fondurilor europene aferente plǎţilor pe suprafaţǎ, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și/sau deţinǎtori legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca, anual, sǎ asigure o încǎrcǎturǎ de 0.3 UVM/ha în perioada de pǎșunat și cǎ, începând cu data de 1 ianuarie 2024 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button