Saturday , 20 August 2022, 07:38

Comercianții de legume amendați de inspectorii Direcției pentru Agricultură

Ȋn scopul verificării conformităţii legumelor și fructelor cu standardele de comercializare, a provenienţei acestora, precum și în vederea combaterii unor fenomene ilicite existente pe filiera comercializării legumelor și fructelor proaspete, în perioada 28.04.2022-10.05.2022, inspectorii D.A.J. Vaslui au efectuat acţiuni de control la agenţii economici şi producǎtorii agricoli care desfǎşoarǎ activitǎţi de comercializare, în pieţele agroalimentare şi unitǎţi de desfacere din judeţul Vaslui.

Acţiunile derulate în aceastǎ perioadǎ, au vizat verificarea conformităţii legumelor și fructelor cu standardele de comercializare, a provenienţei acestora, existenţa documentelor care atestă provenienţa legumelor și fructelor supuse comercializării (facturi fiscale, certificate de conformitate pentru produsele provenite din import, atestate de producător şi carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol), precum și etichetarea corectă a loturilor de legume si fructe.

În cazul producǎtorilor agricoli, documentele care atestǎ calitatea de producǎtor (atestatul de producator), precum şi de provenienţa a produselor (carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol), emise în baza prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, trebuie sǎ aibǎ valabilitatea de 7 ani de la data emiterii cu informaţiile din fiecare an de valabilitate, referitoare la datele privind identitatea producǎtorului agricol titular şi, dupǎ caz, a împuterniciţilor acestuia, suprafeţele cultivate şi structurile corespunzǎtoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartofi, cereale, oleaginoase, viţǎ de vie pentru struguri de vin/struguri de masǎ, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care sǎ reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale, cu producţiile estimate destinate a fi comercializate.

Ȋn ceea ce privește verificarea modului de respectare a prevederilor legale la comercializarea legumelor și fructelor proaspete din pieţele agroalimentare şi alte unitǎţi de desfacere, au fost controlaţi un număr de 9 operatori (agenţi economici şi producǎtori agricoli) fiind constatate neconformitǎţi cu legislaţia specificǎ în vigoare la 4 operatori, privind lipsa documentelor de provenienţă, informaţii incomplete privind originea, calitatea, varietatea/soiul pe etichetele de produs, lipsa informaţiilor referitoare la originea şi zonei de producţie, afişarea eronatǎ a ţǎrii de origine pentru produsele expuse la comercializare, fiind dispuse mǎsuri cu termen imediat pentru remedierea deficienţelor şi aplicate sancţiuni contravenţionale cu avertisment si amenzi în valoare de 3.000 lei.

De asemenea, în baza prevederilor Ordonanței de urgență nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, persoanele cu atribuţii de verificare și control din cadrul instituţiei, au efectuat 5 acţiuni de verificare la operatori economici, acţiuni finalizate cu avertisment, ca urmare a nerespectării prevederilor legale privind afisajul obligatoriu la comercializarea pâinii și a produselor de panificație. Un lucru important de menţionat este faptul că în spatiile de vânzare cu amănuntul din acest domeniu, agentul economic are obligaţia de a afișa denumirea furnizorului de pâine, denumirea produselor livrate precum și prețul de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat în lei/ kg și lei/bucată.

Conform Hotărârii  nr. 1904/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor și utilizării în industria alimentară, în aceeași perioadă au fost realizate alte 2 acţiuni de control, în vederea verificării folosirii sării iodate la fabricarea pâinii și a produselor de panificație. Cei doi operatori economici din domeniul panificaţiei verificaţi au respectat prevederile legale în vigoare.

Ȋn conformitate cu H.G 1261/2007 privind stabilirea unor măsuri de aplicarea a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, în perioada 26.04-11.05 au fost efectuate 2 acțiuni de inspecție în domeniul fertilizanților, cu scopul de verificare a respectării prevederilor legislative, de către agenții economici care comercializează îngrășăminte chimice la nivelul judeţului, aplicându-se o sancțiune cu avertisment.

Urmare a verificării condițiilor tehnice de depozitare a cerealelor și de identificare a agentilor economici care funcționează fără autorizație pentru spațiile de depozitare a cerealelor deținute, conform O.U.G 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și produselor procesate din cereale, au fost efectuate 5 acțiuni de control, la operatorii economici din județ care desfășoară astfel de activităţi, respectiv de cultivare și procesare a cerealelor, acţiuni finalizate cu o sancțiune cu avertisment.

Conform prevederilor legislației în vigoare, toți operatorii economici, care au în proprietate sau în folosință spații de depozitare a cerealelor, au obligaţia de a deţine autorizație, emisă de Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui.

Despre Actual Vaslui

Vezi şi

Judeţul Vaslui este una dintre cele mai lovite zone de seceta excesivă

Judeţul Vaslui este una dintre cele mai lovite zone de seceta excesivă, iar fermierii speră …

Un bărbat a rămas încarcerat într-un accident rutier la ieșirea din Bârlad spre Tutova.

Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit cu două autospeciale și echipaje specializate, pentru descarcerare unei …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *