ActualitateLocal

Cărțile de identitate se eliberează cu întârziere

Consiliul Județean Vaslui a primit mai multe sesizări cu privire la întârzierile mari în eliberarea actelor de identitate.

Acest aspect a survenit din cauza lipsei de materiale necesare emiterii acestora.

Astfel, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de 30 de zile, iar în unele situații acesta poate ajunge chiar și la 45 de zile.

Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui precizează faptul că această situație nu îi este imputabilă, existând unele probleme de ordin tehnic, la nivel central, în procesul de producere a cărților de identitate.

”Întârzieri în eliberarea actelor de identitate se înregistrează în toată țara. Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a finalizat în decembrie 2020 procedura de achiziție publică pentru materialele necesare emiterii actelor de identitate, contractul-cadru a fost semnat cu noul furnizor, urmând a fi livrate primele materiale. Doar dacă sunt situații excepționale, persoana care are nevoie de cartea de identitate într-un termen mai scurt de 30 de zile va putea depune o cerere însoțită de documente din care să reiasă că se află într-o situație deosebită, cum ar fi motive medicale”, a spus Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui.

Pentru urgențe se pot depune cereri la sediile serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de care aparțin.

Menționăm că Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 la art. 4 alin. (5) reglementează că ”valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioada de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button