Bugetul județului, aprobat în această săptămână! Cei mai mulți bani merg la asistență socială!

Joi, 20 februarie, Consiliul Județean (CJ) Vaslui va adopta bugetul local al județului Vaslui pe anul 2020.

În acest an, bugetul va avea venituri în sumă de 373.054.099 lei, iar cheltuielile sunt preconizate a fi în sumă de 408.634.236 lei.

Astfel, deficitul bugetar va fi în sumă de 35.580.137 lei, care va fi finanțat din excedentul înregistrat la finele exercițiului bugetar 2019.

”O sursă importantă de venituri la bugetul județului Vaslui provine din cadrul sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020. Astfel, pentru Fondul European de Dezvoltare Regională se stabilește suma de 102.401.900 lei, pentru Fondul Social European se prevede suma de 3.340.488 lei și pentru Fondul de Coeziune se estimează suma de 2.420.587 lei”, a spus Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui.

Pentru finanțarea DGASPC Vaslui, în bugetul pe 2020 se prevede suma de 115.977.507 lei. Totodată, pentru Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești se alocă suma de 6.336.080 lei, pentru Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești suma de 2.315.421 lei, iar pentru Centrul de zi Negrești suma de 50.000 lei.

La cheltuielile pentru capitolul ”sănătate” se repartizează suma de 10.755.554 lei.

Pentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui se prevede la cheltuieli suma de 4.444.512 lei.

La capitolul învățământ s-a propus alocarea sumei de 21.949.440 lei, din care 92.500 lei la cheltuieli de personal, 3.014.870 lei la bunuri și servicii, 8.964.000 la asistență socială, 6.411.870 lei la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, suma de 3.078.000 lei este prevăzută la cheltuieli de capital.

Despre Actual Vaslui

Vezi şi

„Viața așa cum a fost să fie” sau muzica transmisă prin cuvinte!

Sala TinArt a Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” s-a dovedit a fi „zgârcită” cu spațiul, …

Expoziție de costume populare din Basarabia în foaierul Casei de Cultură „Constantin Tănase” Vaslui

Membrii comunității „Șezătoarea Basarabia”, cu sprijinul Primăriei municipiului Chișinău, au venit în cadrul Zilelor Culturale …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *