Asistentul maternal profesionist, un model de părinte responsabil

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condițiile legii, care asigură, prin activitatea desfășurată la domiciliul personal, creșterea, îngrijirea și educarea copilului/copiilor primiți în plasament.

În vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist, legislația în vigoare stabilește o serie de criterii de natură morală, materială, de sănătate fizică și mentală pe care potențialul aspirant trebuie să le îndeplinească. Pe parcursul evaluării inițiale, specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui pun un deosebit accent pe abilitățile parentale, disponibilitatea socio-afectivă, comunicativitate, conștiinciozitate, stabilitate emoțională, sociabilitate, etc., factori de personalitate ce îmbracă tabloul psihologic al ”profesiei de părinte responsabil”.

Pe lângă aceste criterii, persoana care întrunește condițiile legale de atestare și este interesată să presteze o astfel de profesie, va urma cursuri specializate, susținute de către reprezentanții instituției județene de asistență socială și protecția copilului, în urma cărora obține atestatul de asistent maternal profesionist, cu o valabilitate de 3 ani, urmând ca în funcție de potrivirea teoretică și practică (copil- asistent maternal profesionist), să își exercite atribuțiile de creștere și îngrijire a copilului din plasament.

Plasamentul copilului la asistent maternal profesionist reprezintă o  alternativă la instituţionalizare, dacă ocrotirea copilului aflat in situaţie de risc în familia biologică nu este posibilă.

Dacă dezideratul de a creşte in propria familie nu este posibil şi nu a fost identificata nici posibilitatea  plasamentului copilului in familia lărgită, asistentul maternal profesionist reprezintă cea mai bună alternativă la instituţie, asigurând creşterea şi educarea copilului in mediul familial stabil, securizant, care să garanteze toate condițiile necesare dezvoltării armonioase a copilului separat de părinții săi.

Pentru mai multe informații privind documentele necesare în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist consultați pagina web: www.dgaspc-vs.ro, sau apelați numărul de telefon 0235/315138.

Despre Ciprian Enache

Vezi şi

Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui: Rămas bun, domnule PROFESOR DUMITRU APOSTOLACHE !

În aceste zile, am primit cu toții o veste greu de acceptat: profesorul DUMITRU APOSTOLACHE …

S.C. GAZ EST S.A. angajează analist programator

S.C. GAZ EST S.A. scoate la concurs un post de analist programator în domeniul software. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *