Anunţuri

ANUNȚ – INFORMARE

Operatorul Regional de apă AQUAVAS recomandă/solicită utilizatorilor să opteze pentru constituirea în Asociații de Proprietari.

Prin încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului alimentare cu apă și canalizare cu Asociația de Proprietari, conform Legii 196/2018 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, reprezententații acestei Asociații dobândesc dreptul de a participa activ la citirea consumului indicat de contorul de bransament (bloc, scară), precum și la citirea indecșilor contorilor individuali – apometrelor, aspect care ar permite gestionarea optimă a eventualelor diferențe de consumuri, în timp real și totodată, luarea măsurilor coercitive împotriva utilizatorilor de rea credință.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button