marți , 27 octombrie 2020, 01:51
Home / Local / Actualitate / Strategia de dezvoltare a județului Vaslui

Strategia de dezvoltare a județului Vaslui

Județul Vaslui, a câştigat un nou proiect finanțat din fonduri structurale. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Capacitate Administrativă în cadrul apelului de proiecte POCA/350/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, Componenta 1 CP10/2018 (pentru regiunile mai puţin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.
Perioada de implementarea proiectului este de 18 luni.
Bugetul proiectuluieste de 816.478,00 lei, din care 694.006,31 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 106.142,13 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat și 16.329,56 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului .
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice de către Consiliul Judeţean Vaslui pentru dezvoltarea economică şi socială a judeţului, prin implementarea unui proces participativ de planificare strategică.
Principalele activități propuse a se derula în cadrul proiectului sunt:

  • elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027;
  • derularea unui program de instruire și formare profesională pentru personalul Consiliului Județean Vaslui, in domenii relevante pentru procesele de elaborare, implementare și monitorizare a strategiei: planificare strategică, management de proiect, evaluator proiecte;
  • tipărirea și diseminarea documentului de planificare strategică factorilor interesați.
    Rezultate așteptate:
    un document de planificare strategică cu orizontul de timp 2021-2027, elaborat și asumat într-un cadru larg participativ și reprezentativ;
    minim 50 de persoane cheie, de la nivelul aparatului de specialitate al instituției Consiliului Județean Vaslui, cu competente îmbunătățite pentru elaborarea și implementarea politicilor publice locale până la finalizarea proiectului.Despre Ciprian Enache

Vezi şi

Criză de sânge la nivel de județ!

Județul Vaslui se confruntă cu o criză de sânge, Centrul Județean de Transfuzii Sanguine (CJTS) …

Atenție bârlădeni! Tot orașul rămâne, din nou, fără apă potabilă!

Primăria municipiului Bârlad anunță, prin intermediul paginii oficiale de facebook, că întreg orașul va rămâne …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *