miercuri , 23 ianuarie 2019, 07:19
Home / Local / Actualitate / Bilanț pozitiv la IPJ Vaslui. Rata infracționalității a scăzut

Bilanț pozitiv la IPJ Vaslui. Rata infracționalității a scăzut


În anul 2017, activitatea Inspectoratului de Poli ie Județean Vaslui a fosț concentrată pe oferirea unui serviciu public poliţienesc de calitate, urmărind realizarea obiectivelor stabilite la început de an de Poliția Română, necesare îndeplinirii misiunii : Creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni prin protejarea vieţii,integrităţii corporale şi a patrimoniului acestora, precum şi sporirea gradului desiguranţă rutieră. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şidestructurarea grupărilor infracţionale. Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselorfinanciare ale Uniunii Europene. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.Poliţiştii vasluieni au desfăşurat în perioada analizată 1.921 acţiuni şi peste13.300 controale. Valoarea bunurilor ridicate în vederea confiscării în cadrulacţiunilor desfăşurate a fost de aproximativ 367.500 lei. Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii a iniţiat şi coordonatactivită i de pregătire antiinfracţionalăț ce au vizat categoriile cu un grad ridicat derisc de victimizare (minori, tineri, femei şi bătrâni). Au fost desfăşurate activităţi încadrul a 3 programe de prevenire, fiind abordate diverse teme din domeniile:prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, prevenirea infracţiunilorcontra patrimoniului i prevenirea infracţiunilor contra persoaneiș .În cadrul programelor, proiectelor şi campaniilor, poli i tii de prevenire aț șcriminalităţii au desfăşurat 45 de întâlniri cu grupuri ţintă, în special în unităţile deînvăţământ şi ocrotire, iar numărul beneficiarilor a fost de 2.634 elevi şi cadredidactice. În anul 2017, infracţionalitatea sesizată a scăzut cu 12,21% faţă de anul 2016.74,47 % din faptele sesizate au fost de natură judiciară, 4,95 % de natură economico-finaniciară i 20,58 % au reprezentat infrac iuni de altă natură.ș țInfracţiunile stradale sesizate reprezintă 4,61% din totalul infracţiunilor sesizatela nivelul jude ului Vaslui, cele mai multe dintre acestea (ț 85,07%) fiind comise înmediul urban. În procent de 80,31% sunt infrac iuni de furt,ț în special furturi dinautovehicule i furturi de componente din exteriorul acestora. Infracţionalitatea sesizată în mediul rural cunoaşte o scădere cu 15,37% faţă deanul 2016, cele mai multe fapte fiind de natură judiciară. Din numărul infracţiunilorjudiciare, un procent de aproximativ 40% îl reprezintă infracţiunile de lovire sau alteviolenţe, în scădere cu 18,1% faţă de anul precedent.Comparativ cu anul 2016, înregistrăm scăderi la infracţiunile de tâlhărie(-3,57%), infracţiunile la viaţa sexuală (-10,31%), precum şi la cele de furt (-11,90%).Furturile de animale înregistrează o scădere cu 32,16%, furturile din societăţicomerciale scad cu 42%, iar cele din locuinţe sunt în scădere cu 1,18%. Cea mai marescădere procentuală se constată în cazul infracţiunilor de furt din autovehicule: 47,5%. Evoluţia înregistrată în cursul anului 2017 a principalilor indicatori privinddinamica accidentelor grave de circulaţie arată un trend descendent al victimizăriiparticipanţilor la traficul rutier înregistrat la nivelul jude ului Vaslui. țAstfel, pe drumurile publice din jude ul Vaslui au fost înregistrate scăderi faţățde anul 2016 la principalii indicatori: -14,13% la numărul accidentelor grave,-28,12% la numărul persoanelor decedate în accidente de circulaţie i -7,45% lașnumărul persoanelor rănite grav.Principalele cauze ale producerii accidentelor grave pe raza judeţului Vaslui aufost: abateri ale pietonilor (20,25%); abateri comise de căru a i (18,35%);ț și nerespectarea regimului legal de viteză (15,18%); abateri ale bicicli tilor (14,55%).În cadrul acţiunilor organizate şi a activităţilor zilnice din teren desfăşuratepentru combaterea cauzelor generatoare de accidente şi pentru crearea unui climat dedisciplină în rândul participanţilor la trafic au fost aplicate 39.884 sancţiunicontravenţionale i au fost reţinute în vederea suspendării 2.916 permise de conducere.șActivitatea preventivă a poli i tilor de ț ș investigare a criminalită ii economiceț aconstat în organizarea a 89 de acţiuni în perioada analizată, în cadrul cărora au fostefectuate 1.377 controale, constatându-se 10,48% din totalul infracţiuniloreconomico-financiare cercetate. Au fost aplicate 1.287 sancţiuni contravenţionale, învaloare de aproximativ 1.224.450 lei şi au confiscat bunuri în valoare de 211.590lei, a căror provenienţă nu a putut fi dovedită sau care au fost ridicate în vedereaconfiscării speciale în lucrările penale instrumentate.Infracţiunile de mare violenţă sesizate în anul 2017 reprezintă 0,47% dinnumărul total al infracţiunilor contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii,înregistrând cea mai scăzută valoare din ultimii 6 ani. Din totalul infracţiunilor denatură judiciară sesizate în anul 2017, un procent de 53,94% îl reprezintăinfracţiunile contra persoanei, în scădere cu 14,43% faţă de anul 2016. De asemenea, înregistrăm scădere faţă de anul precedent şi în cazulinfracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, cu un procent de 12,5%. În cazul infracţiunilor contra patrimoniului se constată o scădere cu 8,54% fa ățde anul 2016. Scăderi se înregistrează la infracțiunile de furt din locuinţe, scăzând semnificativ furturile comise prin împrietenire (-25,35%), de animale (-34,14%), dinbuzunare/genţi (-3,82%) şi alte furturi (-8,59%).Infracţiunile de tâlhărie au scăzut în perioada analizată cu 3,61% , înregistrândscăderi atât în mediul urban, cât şi în mediul rural. În urma acţiunilor preventive desfăşurate pe linia armelor, explozivilor ișsubstan elor periculoaseț , poliţiştii au aplicat 1.360 de sancţiuni contravenţionale, învaloare de 19.003 lei (cele mai multe fiind aplicate la Legea nr 295/2004 privindregimul armelor şi muniţiilor şi la Legea nr 126/1995 privind regimul materiilor explozive). De asemenea, polițiștii au ridicat în vederea confiscării ț ș 52 arme, peste4.000 bucăți muniție de diferite calibre, 110.000 bucăți articole pirotehnice ,aproximativ 200 kg de euri periculoaseș , 7 capcane neautorizate, iar 1 autovehicul afost indisponibilizat.La nivelul judeţului, în anul 2017 au fost organizate 194 de acţiuni pe linie desilvicultură, fiind executate 787 controale în fondul forestier şi la agenţii economicide profil, pe linia provenienţei, depozitării, valorificării şi legalităţii transportului dematerial lemnos. A fost ridicată în vederea confiscării cantitatea de 317 m.c. material lemnos, în valoare de 102.087 lei. Tot cu această ocazie, au fost ridicate în vederea confiscării 26 atelaje hipo, 14 ferăstraie mecanice şi 9 harnaşamente.
În anul 2018, activităţile ce vor fi desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui vor viza creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni prin:
 protejarea vieţii; protejarea integrităţii corporale; protejarea patrimoniului acestora; sporirea gradului de siguranţă rutieră

Despre Ciprian Enache

Vezi şi

Bătaie între doi elevi la Liceul din Puiești

Liceul Tehnologic din Puiești este, din nou, în centrul atenției, cu un nou scandal. De …

Patru vasluieni, răniți într-un accident la Gâdinți

Patru victime au rezultat în urma accidentului care a avut loc în această dimineață, în …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *