duminică , 20 ianuarie 2019, 21:39
Home / Local / Actualitate / Se închid școlile din cauza lipsei autorizației la incendiu?

Se închid școlile din cauza lipsei autorizației la incendiu?


În luna august, aproximativ 150 de unități de învățământ din județ funcționau fără autorizația de securitate la incendiu. Acestea ar putea fi închise din cauza lipsei autorizației de securitate la incendiu.
Prin Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu toate modificările ulterioare, se precizează, la art. 30, că începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz.
Începând cu data de 01 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii construcțiilor care au obligația obținerii acestui act administrativ sunt pasibili de sancționare contravențională, pentru nedeținerea acestuia.
Conform prevederilor legale, punerea în funcțiune, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, a construcțiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinație, atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale, cu amenzi cuprinse între 20.000 – 50.000 lei. Categoriile de construcții şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt menționate în HG 571/2016.
În Anexa 1 din hotărârea de guvern sunt definite categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu.
Astfel, la pct.II, lit.e, sunt menționate și clădirile sau spațiile amenajate în clădiri, având destinația de învățământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preșcolari, elevilor, studenților, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 150 mp.
In logica acestor precizări se înțelege că pentru școlile ale căror clădiri au suprafața desfășurată mai mica de 150 mp nu este necesară obținerea avizelor sau autorizațiilor la incendiu.
Rămâne, astfel, întrebarea: se închid sau nu școlile din cauza lipsei autorizației la incendiu?

Despre Ciprian Enache

Vezi şi

Ziele Liceului ”Ștefan Procopiu” Vaslui

Liceul ”Ștefan Procopiu” (LSP) Vaslui a marcat 47 de ani de existență, organizând o nouă …

Portret de familie: meniuri sănătoase cu carne de pui

Meniurile cu carne de pui reprezintă alegerea preferată a tuturor, datorită numeroaselor avantaje: carnea de …