sâmbătă , 24 octombrie 2020, 02:29
Home / Local / Actualitate / Pentru cei care doresc să devină detectivi particulari

Pentru cei care doresc să devină detectivi particulari


În baza art. 7 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular şi Hotărârii Guvernului României nr.1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui str. Hagi Chiriac nr.1, organizează:

EXAMEN
pentru dobândirea calităţii de detectiv particular

Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 5 din Legea 329/2003.

Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la sediul I.P.J. Vaslui următoarele acte:

– cerere de participare la examen;
– avizul de principiu eliberat de Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J.Vaslui;
– fişa medicală pentru atestarea calităţii de detectiv particular;
– avizul psihologic ;
– copii ale documentelor de studii, conform Legii nr.329/200, în vederea certificării conform cu originalul ;
– curriculum vitae ;
– declaraţie notarială din care să rezulte că nu desfăşoară activităţi care să implice autoritatea publică a statului ;
– actul de identitate al candidatului (original şi copie xerox);
– certificat de naştere şi certificat de căsătorie , după caz (original şi copie xerox);
– dovada achitării la casieria I.P.J.Vaslui a tarifului în cuantum de 139,28 lei, pentru susţinerea examenului.

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

– Constituţia României- ediţie 2003;
– Codul Penal – Legea de aplicare nr. 187/2012;
– Codul de procedură penală –Legea de aplicare nr. 255/2013;
– Codul Civil- Legea de aplicare nr. 71/2011;
– Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, modificată şi completată prin Legea 353/2004;
– HG 1666/ 07.10.2004 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 329/ 2003 privind exerciatrea profesiei de detective particular ;
– Legea nr.182/ 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă 16 din 09 martie 2005 şi Legea 268/2007;
– H.G. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, modificată şi completată;
– Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,modificată şi completată prin Ordinanţa de urgenţă nr. 38/2009 ;
– Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată ;
– Legea 193/2000 privind clauzele abuzive încheiate între profesionişti şi consumatori;
– Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.

Dosarele se depun la Serviciul de Investigaţii Criminale în perioada 10.07-31.08.2017. Reprezentanţii mandataţi ai asociaţiilor profesionale de detectivi particulari care doresc să participe la examen îşi vor comunica intenţia, în scris, până la data de 01.08.2017.

Examenul de atestare se va susţine la sediul I.P.J. Vaslui în ziua de 04.09.2017, ora 10.00.

PROBE DE EXAMEN:

– probă scrisă ( test grilă cuprinzând un număr de 18 întrebări )
– interviu ( pentru candidaţii declaraţi “ admis” la proba scrisă)

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul de Investigaţii Criminale – telefon 0235/303.161.

Despre Ciprian Enache

Vezi şi

Primarul de Gârceni a depus jurământul: Sorin Scutelnicu a început de astăzi cel de-al doilea mandat în fruntea comunității!

Astăzi, Sorin Scutelnicu a preluat cel de-al doilea mandat de primar al comunei Gârceni. La …

CSM Vaslui a obținut o victorie importantă în fața CSM Bacău, scor 29-27

CSM Vaslui a obținut cel de-al doilea succes stagional în Liga Zimbrilor, trecând de CSM …