luni , 26 octombrie 2020, 20:49
Home / Local / Învăţămant / Proiectul Erasmus+ KA1 al Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui – realizări şi perspective

Proiectul Erasmus+ KA1 al Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui – realizări şi perspective


În cadrul Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, s-a derulat în perioada septembrie 2015 – mai 2017, unul dintre Proiectele europene de formare Erasmus+ KA101 2015-1-RO01-KA101-014129 intitulat „Bilingv 15-18 – Reformarea curriculară instituţională prin ameliorarea competenţelor lingvistice şi de specialitate ale profesorilor de la clasele cu profil bilingv” (cod KA1 2015-1-RO01-KA101-014129, finanţat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene), care a oferit pentru douăzeci de profesori ai instituţiei oportunitatea de a participa la stagii de formare în străinătate în limbile franceză şi engleză cu scopul actualizării, dezvoltării şi perfecţionării competenţelor discursive şi de redactare într-o limbă străină. Dezvoltarea competenţelor lingvistice şi de specialitate a 12 profesori de discipline lingvistice de la profilul bilingv-intensiv (6 de limba franceză şi 6 de limba engleză) în vederea creării unei echipe de evaluatori DELF, pentru reformarea conţinuturilor curriculare şi crearea de noi opţionale de specialitate de la profilul bilingv pe o perioadă de 2 ani, prin participarea la stagii externe intensive de 5 zile, de asemenea dezvoltarea competenţelor lingvistice în franceză şi engleză a 8 profesori de discipline nonlingvistice, 4 de la profilul real şi 4 de la uman, timp de 2 ani, prin participarea la stagii externe intensive de 5 zile, pentru crearea a 8 discipline opţionale non-lingvistice, predate în limba profilului bilingv – acestea au fost principalele obiective ale acestui proiect unic şi novator.
Cursurile de perfecţionare au corespuns nevoilor de formare ale profesorilor de la bilingv şi au venit în întâmpinarea necesităţii de înnoire a acestui profil, în avantajul elevilor, conform obiectivelor planificate ale instituţiei prilejuind schimburi de idei, practici, identificarea de noi parteneri.
Cele 4 cursuri de formare s-au desfăşurat în instituţii de prestigiu din Franţa: CIEP (Paris-Sèvres) şi CAVILAM (Vichy) şi Malta – Easy School of Languages, din La Valletta.
În primul an de proiect, s-a realizat selecţia echipei în urma unui concurs de dosare. În acest context, fiecare candidat a aplicat pentru un grant privind implementarea proiectului şi a obţinut privilegiul de a urma un curs de formare continuă acreditat, organizat de furnizori de educaţie din Malta şi Franţa. A urmat etapa de pregătire premergătoare stagiilor de formare de natură lingvistică, ştiinţifică şi socio-culturală, care a durat aproximativ zece luni în anul şcolar 2015-2016 şi care a constat în parcurgerea metodică a unor cursuri de iniţiere sau actualizare a cunoştinţelor în limba respectivă, susţinute de profesorii de limbi străine din liceu faţă în faţă cu formabilii, dar şi în studiul individual pe platforma de e-learning originală a proiectului: http://nelpae.ro/platforma – care se poate vizita cu userul şi parola “guest”.
Un alt mare plus a fost organizarea stagiilor interne de iniţiere în eTwinning, în vederea creării micro-proiectelor care să fie puse în practică în mediul online european, cu resurse obţinute sau inspirate de participarea la stagii. Acest fapt le-a furnizat noi competenţe profesorilor participanţi, aceştia folosind, împreună cu eTwinning, noua şi originala platformă MEI a proiectului. „Platforma MEI este complexă, atractivă si incitantă şi ne permite să ne pregătim pentru cursul de formare ce va urma în luna iulie (în cazul meu), să obţinem informaţii noi şi să ne ameliorăm eventualele neclarităţi. Cursul de iniţiere eTwinning mi se pare un bun început în identificarea viitorilor parteneri de proiecte, atât de necesare pentru progresul educativ. Cursul de limbă franceză de pe această platformăeste modern şi practic şi sunt convinsă ca îi va ajuta în mod real pe cursanţi să îşi amelioreze nivelul de cunoaştere a limbii moderne.”(Cristna Anca Borţun)
Primul flux al proiectului de mobilităţi Erasmus+ KA1 al Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui s-a desfăşurat în perioada 3-7 iulie 2016, la Easy School of Languages, în Malta, instituţie specializată în formare de calitate la nivel internaţional. Cei patru profesori ai liceului, membri ai echipei de proiect, componenţi ai acestui prim grup, au obţinut rezultate excelente. Profesorii Cătălina Alexa, Gianina Romaşcu, Gabriela Plăcintă şi Nicu Vlad au studiat un nou concept de predare în limba engleză a disciplinelor opţionale, în cadrul stagiului intitulat „English Language Development for Teachers plus CLIL Methodology”, organizat de Easy School of Languages,Valletta – Malta.
Dintre opiinile profesorilor beneficiari ai stagiului de formare, am reţinut: “Toate cursurile de iniţiere sau de perfecţionare realizate au fost foarte bine organizate, au dovedit o documentare foarte riguroasă din partea formatorilor şi un interes deosebit pentru prezentarea clară a tuturor informaţiilor. Tehnicile de lucru abordate au fost foarte variate şi atractive şi am reuşit în scurt timp să parcurgem mulţi paşi în cadrul proiectului. Am colaborat îndeaproape atât cu membrii proiectului, cât şi cu coordonatorul de proiect, ceea ce a condus la îmbunătăţirea relaţiilor dintre noi.”(prof. Gianina Romaşcu). “A fost o experienţă extrem de utilă şi interesantă.” (prof. Cătălina Carmen Alexa)
Al doilea flux de mobilităţi al proiectului s-a desfăşurat în perioada 25-29 iulie 2015, la Centre International D’études Pédagogiques (CIEP) din Sèvres, cea mai importantă instituţie franceză de stat destinată conceperii, evaluării, formării, standardizării şi acreditării în domeniul limbii franceze ca limbă modernă.
Au parcurs cu succes stagiul de perfecţionare internaţională, profesorii din catedra de limba franceză a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui: Landiana Mihnevici, Ramona Mocanu, Lola Ciolacu, Cristina Borţun, Alina Moraru şi Alexandru Mîţă, aflat în dublă ipostază – de coordonator – monitor al stagiului şi de cursant. Formatorul, extrem de competent, specialist internaţional unanim recunoscut, responsabila de programe a CIEP, doamna Nathalie Duplaissy, a interacţionat extrem de bine cu grupul de profesori de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, aceştia reuşind să promoveze probele dificile pentru obţinerea acreditării ca evaluator/examinator DELF.
Parte a strategiei de reînnoire în context european a instituţiei, acreditarea profesorilor de limba franceză de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” va permite punerea bazelor unui Centru de evaluare/examinare DELF/DALF cu sediul în liceu, venind în întâmpinarea nu numai a nevoilor de formare şi certificare internaţională a elevilor instituţiei, dar şi aducînd pe plan local şi judeţean această oportunitate tuturor elevilor din judeţ şi altor categorii de beneficiari.
„Les points forts du projet: la qualité des ressources didactiques, le choix des stages et des formations pédagogiques. Un grand merci au coordinateur du projet pour le soutien offert et pour la complexité des ressources pédagogiques mises à la disposition des formateurs et des enseignés. Il convient aussi de mentionner la qualité de la formation eTwinning.”(prof. Lola Gabriela Ciolacu)
Al treilea flux de profesori participanţi la un stagiu de formare extern a avut drept gazdă Alianţa Franceză Vichy – CAVILAM, instituţie în care s-au format 4 din profesorii liceului: Mihaela Dumitriţa Bahman, Mirela Bulgaru, Florica Ciurescu şi Irina Popa. Împreună cu coordonatorul proiectului în ipostază de monitor, au participat, timp de o săptămână, la un stagiu dinamic, multicultural, cu un program foarte bine articulat, cu formatori competenţi şi atenţi la necesităţile de formare ale cursanţilor. S-au abordat teme foarte diverse de civilizaţie franceză contemporană, de gramatică şi de lexic pe fundalul unei comunicări intensive, care să le ghideze pe profesoarele liceului „Mihail Kogălniceanu” în realizarea cu succes a demersului pe care-l propune proiectul – crearea unor conţinuturi noi, a unor discipline opţionale noi destinate profilului bilingv, care să furnizeze noi competenţe elevilor liceului.
„Graţie acestui stagiu (…) am înţeles că mă pot alătura cu uşurinta unei comunitati a scolilor din Europa, pot comunica direct sau pot colabora cu profesorii schimbând experienţe didactice, pot avea acces la cultura şi limba unei ţări care ma interesează în mod deosebit, îmi pot exersa abilitatile lingvistice, toate aceste lucruri însemnând pentru mine o oportunitate deosebită de dezvoltare profesională.
Ca profesor de limba română în liceu, am considerat că acest stagiu îmi poate oferi posibilitatea de a aplica în practică, în folosul instituţiei şi spre satisfacţia personală cunoştinţele acumulate în urma formării, de a răspunde provocării permanente pe care o reprezintă noutatea şcolii şi rolul dascălului. Nu în ultimul rând, formarea prin acest stagiu a contribuit la dezvoltarea carierei mele şi mi-a îmbunătaţit considerabil performanţele lingvistice.
În cadrul orelor de curs am avut privilegiul de a lucra în grupă multiculturală cu studenţi de diferite vârste, etnii şi specialităţi, centrul universitar de la Vichy fiind specializat în acreditări si în eliberarea unor certificate de competenţe lingvistice pentru diverse domenii de activitate. Am lucrat cu medici, ingineri, studenţi, elevi, profesori din Japonia, Brazilia, Coreea, Italia, Germania, India etc. Subiectele orelor de curs au fost antrenante şi de actualitate. În activitatea practică, atelierele de conversaţie am exersat bune practici, metode de lucru interactive şi moderne. Competenţele dobândite se regăsesc în depăşirea blocajelor de utilizare a codului oral al limbii franceze şi de însuşire a unor expresii uzuale.
Revenirea de la stagiu a corespuns procedurii de recunoaştere a competenţelor prin emiterea documentelor de Mobilitate Europass.” (prof. Irina Popa)
Al patrulea (şi ultimul) flux de formare al proiectului de mobilităţi Erasmus+ KA1 al Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui s-a desfăşurat între 22-26 august în Valletta, Malta, în instituţia de formare Easy School of Languages. Au participat, alături de coordonatorul proiectului, profesorul Alexandru Mîţă, aflat în ipostază de monitor, şase profesori de la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” din Vaslui, care au limba engleză ca specializare principală sau secundară: Mihaela Claudia Liteanu, Narcis Aprodu, Carmen Neacşu, Mirela Fighiuc, Laura Munteanu şi Florin Munteanu. Toţi aceştia au studiat repunerea în cadru a conceptului de predare în limba engleză a disciplinelor opţionale adresate profilului bilingv – limba engleză (unic la nivel de judeţ, la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui) dar şi a opţionalelor profilului intensiv – limba engleză – uman şi real, pe parcursul stagiului organizat de Easy School of Languages,Valletta – Malta şi contractat în cadrul proiectului de mobilităţi Erasmus+ KA1 al Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”.
„In working on the KA1 project, great tools for achieving project goals proved to be the MEI platform as well as the eTwinning course which, together with the mobility prep course, led to a deeper understanding of the project learning goals. The modern language course gave me the opportunity to interact with my fellow teachers and help them develop further language skills. The training course in Malta was modern, efficient and very useful, with a very competent, gifted trainer.” (prof. Laura Mihaela Munteanu)
„The KA1 project led to the development of skills in what concerns using the MEI platform, put forth a consistent eTwinning course as well as a prep course in what the project mobility aims. As a foreign language teacher I’ve had an interesting experience training my colleagues into developing language skills. Than after, as a trainee, I was just amazed to discover a mastership of training course.” (prof. Florin Munteanu)
În data de 6 septembrie 2016 a avut loc la Vaslui o importantă acţiune de diseminare la seminarul interactiv prilejuit de lansarea metodei pentru învăţarea limbii franceze „Décibel”.
Organizat de Inspectoratul Judeţean Vaslui şi Centrul de carte străină Sitka Alaska, în ambianţa deosebită oferită de Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” din Vaslui, seminarul internaţional de formare „Décibel la méthode qui fait parler les ados” s-a bucurat de o largă participare a profesorilor de limbi romanice din tot judeţul Vaslui – peste o sută de participanţi, profesori de limba franceză, limba italiană şi limba spaniolă din toate zonele judeţului şi de la toate instituţiile de învăţământ, au beneficiat de o primire călduroasă, căreia i s-a adăugat informaţia ştiinţifică de calitate şi un dar deosebit, sub forma unei metode de predare a limbii franceze de nivel A2 (nivel de predare/de studiu pe care îl au în comun atât profesorii de liceu, cât şi profesorii de gimnaziu participanţi).
Seminarul a fost susţinut de doamna Nathalie Viala, lector francez la universităţi din Polonia şi Ţările Baltice, formator al Institutului Francez, titular al unui Master de inginerie a formării lingvistice la Universitatea Paris III Sorbonne-Nouvelle şi moderat de inspectorul şcolar pentru limbi moderne şi coordinator al proiectului Erasmus+ KA1, profesor Alexandru Mîţă.
De asemenea, un eveniment de diseminare foarte important a fost Seminarul Erasmus+ organizat de instituţia aplicantă pe 5 octombrie 2016, la sala mare de conferinţe a CJRAE Vaslui. Evenimentul s-a intitulat “Erasmus+ 2015-2016 – Primul an al noilor proiecte europene ale Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui”, iar filmul documentar rezultat, în care se vede clar cum toţi profesorii din echipa de proiect îşi exprimă emoţiile, satisfacţia şi experienţele novatoare prilejuite de participarea la stagiile de formare din anul 2016, este plasat pe site-ul informative al proiectului – http://lmkvs.ro/.ka1 şi pe cea mai mare reţea video mondială, Youtube.
Transferul şi valorizarea noilor competenţe ale participanţilor la cursurile de formare s-au realizat în cadrul liceului, în anul 2 de proiect prin formarea a 4 echipe pluridisciplinare pentru limba franceză şi pentru limba engleză: grupul pentru reproiectarea conţinuturilor pentru limbă, literatură, civilizaţie, grupul pentru proiectarea opţionalelor non-lingvistice la franceză, grupul pentru proiectarea opţionalelor non-lingvistice la engleză. Se viza obţinerea a 10 suporturi de curs lingvistice novatoare (5- franceză şi 5 – engleză), 8 suporturi de curs opţionale la franceză şi engleză, care să poată fi testate în 2016-2017 şi folosite din 2017-2018. De asemenea, a fost ţintită realizarea a 4 proiecte eTwinning adiacente.
Echipa de profesori care s-au specializat la Sèvres avea să lucreze la elaborarea de suporturi de curs pentru clasele de bilingv – franceză şi de franceză intensiv ale liceului pe care le va plasa pe platforma specială de elearning – produs la proiectului, disponibilă la adresa http://nelpae.ro/platforma, creând proiecte internaţionale pe platforma interactivă eTwinning a Comisiei Europene şi promovând proiectul prin prisma rezultatelor obţinute, încercând să amplifice impactul acestuia la toate nivelurile.
Proiectele eTwinning realizate în final în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 au fost următoarele:
1) An Interesting Practice Day, laureat eTwinning Label – Alexandru Mîţă , Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” Vaslui, ROMÂNIA, în parteneriat cu
• Baris Akpinar, Kemah Sultan Melik Multi-Programmed High School, TURCIA
• Maie Jesjutina, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, ESTONIA
• ERIKA CASTRO GUITART, IES Francesc Gil, SPANIA
• Ruth Leping, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, ESTONIA
• Milena Vilímková, Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, CEHIA
• Eve Tapp, Vana-Vigala Technical and Service School, ESTONIA
• Gülcan Karabulut, Özel Adım Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, TURCIA
• Onur Arslan, ŞULE MUZAFFER BÜYÜK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, TURCIA
2) Healthy Eating – Gianina Romascu, Mihaela Liteanu, Cãtãlina Alexa
3) Discussing Literary Narrative Strategies – Florin Munteanu, Laura Munteanu
4) Creating 2D Animation with open-source software – Florica Ciurescu, Nicul Vlad
5) Teaching Present Perfect Using Comics – Carmen Neacsu, Narcis Aprodu
6) Découvrir la Roumanie – Mirela Bulgaru, Lola Ciolacu
7) Pour bien préparer son DELF A2-B1 – Cristina Bortun, Florica Ciurescu
Cursurile opţionale propuse pentru anul şcolar 2017-2018 realizate de grupurile de lucru în cadrul proiectului Erasmus+ KA101 2015-1-RO01-KA101-014129 sunt următoarele:
1) Denumirea opţionalului: Pregătirea atestatului DELF
Tipul: Opţional cu temă integratoare pentru mai multe arii curriculare (Limbi moderne, Noi tehnologii).
Clasa/clasele-ţintă: 9-12 (bilingv – intensiv limba franceză)
Durata: un an şcolar – 2017-2018 (35 săptămâni)
Nr ore: 1h/săptămână
Propunători – echipa de realizare: Mîţă Alexandru, Borţun Cristina, Ciurescu Florica

2) Geografia universului saxon
Tipul: Opţional cu temă integratoare pentru mai multe arii curriculare (Limbi moderne, Noi tehnologii, Om şi societate).
Clasa/clasele-ţintă: a IX-a (bilingv-intensiv limba engleză)
Durata: un an şcolar – 2017-2018 (35 săptămâni)
Nr ore: 1h/săptămână
Propunători – echipa de realizare: Aprodu Narcis, Romaşcu Gianina

3) Repere culturale şi geografice ale univesului francofon
Tipul: Opţional cu temă integratoare pentru mai multe arii curriculare (Limbi moderne, Noi tehnologii, Om şi societate).
Clasa/clasele-ţintă: a IX-a, a X-a (bilingv-intensiv limba franceză)
Durata: un an şcolar – 2017-2018 (35 săptămâni)
Nr ore: 1h/săptămână
Propunători – echipa de realizare: Ciolacu Lola Gabriela, Bulgaru Mirela

4) Jurnalism şcolar (în limba franceză)
Tipul: Opţional cu temă integratoare pentru mai multe arii curriculare (Limbă şi comunicare, Limbi moderne, Noi tehnologii, Om şi societate).
Clasa/clasele-ţintă: … (bilingv… intensiv limbi moderne)
Durata: un an şcolar – 2017-2018 (35 săptămâni)
Nr ore: 1h/săptămână
Propunători – echipa de realizare: Borţun Cristina Anca, Nicu Vlad

5) Jurnalism şcolar (în limba engleză)
Tipul: Opţional cu temă integratoare pentru mai multe arii curriculare (Limbă şi comunicare, Limbi moderne, Noi tehnologii, Om şi societate etc).
Clasa/clasele-ţintă: … (bilingv-intensiv limba engleză)
Durata: un an şcolar – 2017-2018 (35 săptămâni)
Nr ore: 1h/săptămână
Propunători – echipa de realizare: Liteanu Mihaela Claudia, Alexa Carmen Cătălina

6) Jurnalism şcolar (în limba franceză)
Tipul: Opţional cu temă integratoare pentru mai multe arii curriculare (Limbă şi comunicare, Limbi moderne, Noi tehnologii, Om şi societate etc).
Clasa/clasele-ţintă: … (bilingv… intensiv limbi moderne)
Durata: un an şcolar – 2017-2018 (35 săptămâni)
Nr ore: 1h/săptămână
Propunători – echipa de realizare: Popa Irina, Nicu Vlad

7) Istoria universului anglo-saxon prin literatură
Tipul: Opţional cu temă integratoare pentru mai multe arii curriculare (Limbă şi comunicare, Limbi moderne, Noi tehnologii, Om şi societate).
Clasa/clasele-ţintă: … (bilingv… intensiv limbi moderne)
Durata: un an şcolar – 2017-2018 (35 săptămâni)
Nr ore: 1h/săptămână
Propunători – echipa de realizare: Munteanu Laura Mihaela, Munteanu Florin

8) Geografia universului francofon şi anglofon
Tipul: Opţional cu temă integratoare pentru mai multe arii curriculare (Limbă şi comunicare, Limbi moderne, Noi tehnologii, Om şi societate etc).
Clasa/clasele-ţintă: … (bilingv… intensiv limbi moderne)
Durata: un an şcolar – 2017-2018 (35 săptămâni)
Nr ore: 1h/săptămână
Propunători – echipa de realizare: Mihnevici Landiana, Plăcintă Gabriela

9) Geografia universului saxon
Tipul: Opţional cu temă integratoare pentru mai multe arii curriculare (Limbi moderne, Noi tehnologii, Om şi societate).
Clasa/clasele-ţintă: a IX-a (bilingv-intensiv limba engleză)
Durata: un an şcolar – 2017-2018 (35 săptămâni)
Nr ore: 1h/săptămână
Propunători – echipa de realizare: Neacşu Carmen Luiza, Fighiuc Mirela

Aceste cursuri opţionale sunt proiectate pentru clasele cu profil bilingv – intensiv – limba engleză şi limba franceză ale instituţiei (de la clasa a IX-a la clasa a XII-a), conform proiectului Erasmus+ KA101 2015-1-RO01-KA101-014129 intitulat „Bilingv 15-18 – Reformarea curriculară instituţională prin ameliorarea competenţelor lingvistice şi de specialitate ale profesorilor de la clasele cu profil bilingv”, ale cărui produse derivate sunt.
De asemenea, cele 10 suporturi novatoare de curs pentru înnoirea curriculară – la limbile engleză şi franceză – se află deja pe Platforma MEI a proiectului şi vor fi folosite, împreună cu acest nou instrument didactic, din anul şcolar 2017-2018.
În concluzie, Proiectul Erasmus+ KA101 intitulat „Bilingv 15-18 – Reformarea curriculară instituţională prin ameliorarea competenţelor lingvistice şi de specialitate ale profesorilor de la clasele cu profil bilingv” a adus o plus-valoare de nivel european pentru cadrele didactice din Liceul Teoretic „ Mihail Kogălniceanu” Vaslui, întrucât le-a oferit şi asigurat competenţe necesare înnoirii profesionale şi curriculare, contribuind la concretizarea obiectivelor din planul european al instituţiei.. Punerea în practică a strategiei de reformare a profilului bilingv va fi opera profesorilor care predau aici discipline lingvistice şi non-lingvistice, pentru a fi realizate obiectivele de îmbunătăţire şi diversificare a ofertei la disciplinele lingvistice studiate în regim bilingv/intensiv – franceză şi engleză, cât şi create discipline noi, opţionale, lingvistice şi non-lingvistice, dublate de un sistem european de certificare la limba franceză la nivelul instituţiei, fapt ce va genera noi competenţe suplimentare susceptibile de a asigura succesul în accederea la un profil universitar adecvat şi inserţia rapidă pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi.
Deşi din punct de vedere contractual, proiectul Erasmus+ KA1 s-a încheiat, rezultatele sale rămân efective şi vizibile, producând în continuare efecte benefice pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi: cursuri noi, conţinuturi noi, tehnici şi strategii înnoite sau ameliorate, competenţe lingvistice deosebite, noi orizonturi profesionale şi deschiderea unor perspective de comunicare şi colaborare novatoare, pe plan european.
Proiectul rămâne deschis vizitatorilor pe site-ul său informativ: http://lmkvs.ro/ka1; de asemenea, originala Platformă MEI de elearning, aflată în plină expansiune, va fi utilizată de profesori şi elevi ai instituţiei, în cadrul orelor de curs la limbi moderne şi la disciplinele specifice profilului bilingv, care se vor preda în limbile franceză şi engleză. Platforma MEI poate fi în continuare vizitată, iar progresele sale pot fi evaluate continuu la adresa http://nelpae.ro/platforma, intrarea făcându-se cu userul şi parola guest. Nu în ultimul rând, proiectul rămâne o prezenţă constantă pe principalele reţele sociale, acolo unde poate fi accesat, la orice oră, constituindu-se în reper, sursă de inspiraţie sau punct de pornire pentru noi aplicaţii sau parteneriate.

Despre Ciprian Enache

Vezi şi

Ziua armatei, marcată într-un cadru restrâns de autorități

Astăzi, Consiliul Județean (CJ) și Primăria Vaslui au organizat o ceremonie de marcare a Zilei …

Episcopia Hușilor inaugurează programul de burse pentru liceeni și studenți „Episcopul Ioachim Mareș”

La inițiativa Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopia Hușilor inaugurează programul de burse pentru elevi de liceu …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *