sâmbătă , 20 octombrie 2018, 17:48
Home / Local / Actualitate / STOP VIOLENŢEI INTRAFAMILIALE în cadrul evenimentului național „Săptămâna prevenirii criminalității”

STOP VIOLENŢEI INTRAFAMILIALE în cadrul evenimentului național „Săptămâna prevenirii criminalității”


Ziua de 06.04.2017, a fost dedicată prevenirii violenţei în mediul familial. Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui ( de ordine publică, investigaţii criminale, de prevenire a criminalităţii şi criminalistică ) au desfăşurat activităţi de informarea populaţiei cu privire la măsurile pe care trebuie să le cunoască şi să le adopte pentru prevenirea acestui tip de violență.
Polițiștii au discutat cu elevi de la unităţi de învăţământ din tot judeţul, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, precum şi cu grupuri ţintă din mai multe categorii sociale şi profesionale. Le-au adus la cunoştinţă existenţa numărului de telefon 0800.500.333 (call-center național pentru victimele violenței în familie).
De asemenea, poliţiştii au prelucrat aspecte legislative privind violența în familie, promovarea și obținerea ordinului de protecție, în scopul înlăturării stării de pericol pentru orice persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei. Menționăm faptul că în anul 2016 au fost înregistrate la subunitățile Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui 129 ordine de protecție.

Cine emite ordinul de protecţie ? Ordinul de protecţie se emite de către instanţa de judecată, respectiv judecătoria de pe raza teritorială in care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima violenţei domestice.

Cine poate solicita ordinul de protecţie? Poate solicita instituirea ordinului de protecție orice persoană a cărei viaţă, integritate fizica sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei.
Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusă de victimă personal sau prin reprezentant legal. De asemenea, cererea poate fi introdusă in numele victimei şi de procuror sau de reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul
unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii in materia protecţiei victimelor violenţei in familie (ex.: asistentul social comunitar din cadrul primăriei comunei

de pe raza unde domiciliază victima) sau de reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, acreditați conform legii, cu acordul victimei. La cerere, persoanei care solicită ordinul de protecţie i se poate acorda asistenţă sau reprezentare prin avocat.

Cum se întocmeşte cererea privind emiterea ordinului de protecţie? Cererea privind emiterea ordinului de protecţie se întocmeşte potrivit formularului de cerere prevăzut în anexa care face parte integrantă din Legea nr.25/2012.
Pentru a obține un astfel de ordin de protecție, victima trebuie să completeze o cerere de emitere a ordinului de protecţie, care va fi judecată în regim de urgenţă. Instanța poate emite ordinul de protective în aceeași zi, iar hotărârea judecătoreasca constituie titlu executoriu. Aceasta se comunică de îndată structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se afla locuinţa victimei şi a agresorului.

Ordinul de protecţie are caracter provizoriu, fără a putea depăşi 6 luni de la emiterea sa, după acest termen putându-se solicita instituirea unui nou ordin de protecţie.
Prin ordinul de protecţie instanţa de judecată poate institui una sau mai multe măsuri, obligații sau interdicţii:
– evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;
– reintegrarea victimei si, după caz, a copiilor, în locuința familiei;
– limitarea dreptului de folosință pentru agresor numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajata încât agresorul sa nu vina in contact cu victima;
– obligarea agresorului la păstrarea unei distante minime determinate față de victima, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședința, locul de munca sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
– interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventează sau le vizitează periodic;
– interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;
– obligarea agresorului de a preda politiei armele deținute;
– încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

Instanța poate dispune și obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor masuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, in special in scopul dezintoxicării.

Cum se pune în aplicare ordinul de protecţie emis? Ordinul de protecție se pune în executare de îndată de către sau, după caz, sub supravegherea poliţiei.
Pentru punerea în executare a ordinului de protecție, polițistul poate intra în locuința familiei și în orice anexa a acesteia, cu consimțământul persoanei protejate sau, în lipsa, al altui membru al familiei. Organele de poliţie au îndatorirea să supravegheze modul in care se respecta hotărârea și să sesizeze organul de urmărire penală in caz de sustragere de la executare.

Cum se acţionează ulterior expirării ordinului de protecţie pentru continuarea asigurării protecţiei victimei? Persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecție, daca exista indicii ca, in lipsa masurilor de protecție, viata, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse in pericol.

Despre Ciprian Enache

Vezi şi

CAMPANIE DE PREVENIRE A FRAUDELOR COMISE PE INTERNET

Poliția Română, împreună cu Europol și Federația Europeană a Băncilor, lansează o campanie de prevenire …

Tânăr căutat de autoritățile din R. Moldova, depistat la controlul de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *